På nyårsdagen, 1.1.2022, kl. 14.00 hålls en gudstjänst Evangeliska Centret i Vasa. Den ursprungliga planen var att gudstjänsten skulle ha avslutat lägret NextStep, som sedermera på grund av rådande restriktioner inhiberades.

Medverkande: Albert Häggblom (liturg), David Forsblom (predikant) samt Jenny Nygård, Jonathan Stenlund och David Forsblom (kompgrupp).

Allmänheten är välkommen i enlighet med rådande restriktioner. Gudstjänsten ljudstreamas – se denna länk. Kollekt uppbärs till SLEF:s barn- och ungdomsarbete och kan ges via MobilePay (nummer 40454).