SLEF-traff-banner

SLEF inbjuder dig till digitala SLEF-träffar på kommunikationsverktyget Zoom i januari och februari! Efter en kort inledning ges möjlighet till fritt samtal kring inledningens tema. Träffarna hålls tisdag kl. 19.00–20.00 följande datum: 25.1, 8.2 och 22.2.

Den SLEF-träff som hålls tisdagen den 22 februari kl. 19.00–20.00 har temat "Att vara sändare – att stödja våra missionärer." Diskussionerna handlar om hur hemmafronten kan stödja missionen. De som reser ut och de som sänder ut är lika viktiga! Brita Jern fungerar som värd för denna SLEF-träff. För att delta i samlingen som hålls 22.2.2022, klicka på denna länk.

Observera att samlingarna inte spelas in – deltagande sker således endast i realtid på Zoom. För info om hur du använder Zoom, se denna guide.