IMG 3845

SLEF söker sommararbetare till sommaren 2022. Vi söker lägerledare, vaktmästare, köksansvarig, husfarsavbytare, lokalvårdare, köksvärd, kökshjälpare och instruktörer för Klippans äventyrsbanor. Förutom lagstiftning iakttas i anställningsförhållandet det gällande Kollektivavtalet för kristliga organisationer samt arbetsplatsens interna instruktioner och bestämmelser. Lämna in din ansökan senast på onsdag 8.3.2022.

Läs igenom beskrivningarna av de olika arbetsuppgifterna nedan före du börjar fylla i ansökningsformuläret! 

SLEF söker också volontärer som hjälpledare, resurspersoner, lägermommo och lägermoffa och andra som vill hjälpa till. Anmäl intresse genom att välja hjälpledare/resursperson och fylla i relevanta delar av formuläret!

Länken nedan för dig till ansökningsformuläret. Välj vilken uppgift du söker till i första, andra och tredje hand osv. Till ansökan kan du också bifoga din CV. Vid problem med ansökningsformuläret kan du kontakta ungdomssekreterare Martin Sandberg (040 150 5804, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

LÄNK TILL ANSÖKNINGSFORMULÄRET


Sommarjobb som lägerledare 

Trivs du med barn och ungdomar? Tycker du om att vara på läger? Vill du vara med och sprida budskapet om Jesus till nästa generation? Då ska du söka till lägerledare! Som lägerledare i SLEF jobbar du på barn- och ungdomsläger, samt som ledare för barnens och ungdomarnas program på SLEF:s familjeläger, årsfest och missionsfest. Som arbetskolleger har du ett härligt gäng andra unga som också vill vara med i arbetet att berätta om Jesus för barnen!

Deltagande i kristen verksamhet, erfarenhet av tidigare ledaruppgifter inom kristet barn- och ungdomsarbete samt förtrogenhet med SLEF:s barn- och ungdomsverksamhet räknas som meriter. Till uppgifterna som lägerledare hör att planera och genomföra olika aktiviteter som andakter, lekar, pyssel, bibelstunder, simning m.m. Du får också möjlighet att använda din egen kreativitet och dina egna gåvor i arbetet. Du som fyllt 18 år har företräde till uppgiften.

Notera redan nu att det ordnas skolningshelger för de som fått jobben 22–24.4.2022 i EC i Vasa och 13–15.5.2022 på Klippan i Munsala! 

Ansök senast på onsdag 8.3.2022 via länken ovan!

Om du har frågor, tveka inte att ta kontakt med någon av ungdomssekreterarna
Martin Sandberg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 040 150 5804
Tanja Forsblom, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 050 360 9432

 

Hjälpledare / Resursperson

Till sommarens läger behövs personer som är villiga att vara ett stöd för lägerdeltagarna och hjälpa lägerledarna. Hjälpledaren skall gärna vara konfirmerad och äldre än lägerdeltagarna men behöver inte vara myndig. Till hjälpledarnas uppgifter hör t.ex. att umgås och leka med barnen samt att hjälpa till med program och andakter. Som hjälpledare har du en ypperlig möjlighet att få erfarenhet av barn- och ungdomsverksamhet. Som myndig resursperson eller lägermommo eller lägermoffa finns du på samma sätt till för barnen men kan också vara ett stöd för lägerledarna. Du kan också anmäla intresse att hjälpa till på andra sätt.

Anmäl intresse genom att välja hjälpledare/resursperson i formuläret och fylla i relevanta delar av formuläret. Då lägersommaren närmar sig tar vi kontakt med dig för att utreda vilket eller vilka läger som kan passa just dig. 

Hjälpledaren/resurspersonen får gratis mat och logi men ingen egentlig lön. 

Ansök via länken här ovan
eller kontakta någon av ungdomssekreterarna:
Martin Sandberg, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 040 150 5804
Tanja Forsblom, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 050 360 9432

  

Sommarjobb på Lägerområdet Fridskär i Närpes

Lägerområdet Fridskär söker en köksansvarig och en vaktmästare.

Köksansvarig
Som köksansvarig ansvarar du för att gästerna får mat vid överenskomna tider. Du planerar matlistor, gör matbeställningar och matberedningen samt diskar, städar och håller ordning i köket och matsalen.

Vaktmästare
Till uppgifterna hör lokalvård, gräsklippning, fastighetsunderhåll och småreparationer.
Du ansvarar för att uteområdena och fastigheterna är städade och i representativt skick samt hjälper till med köksfunktionerna vid behov.

Arbetsförhållande på timbasis eller deltid.

Ansök senast på onsdag 8.3.2022 via länken ovan!

För mera uppgifter kan du kontakta 
Fridskärs-koordinator Susanna Åbacka, 050 588 4841

 

Sommarjobb på Lägerområdet Klippan i Munsala

Lägerområdet Klippan söker kökshjälpare, lokalvårdare, husfarsavbytare, köksvärd samt instruktörer för Klippans äventyrsbanor.

Den som kan tänka sig att arbeta som både kökshjälpare och lokalvårdare har störst chans att få en anställning. Det finns även stora behov av sådana som fungerar enbart som kökshjälpare. Ett visst behov finns även av sådana som enbart fungerar som lokalvårdare.

Husfarsavbytaren fungerar som eventuell avbytare ifall koordinatorn blir sjuk. Köksvärden har huvudansvaret för köket.

Desto längre period du kan arbeta, med början i maj fram tills oktober, desto bättre. Men det lönar sig definitivt att ansöka trots att du kan lova endast en kortare period. Störst behov av personal finns det i juli, åtföljt av juni, medan övriga månader innehåller möjligheten att göra enstaka inhopp, oftast i helgerna.

Kökshjälpare

Kökshjälparnas arbetsuppgift är att värma och ställa fram maten, hacka sallad, samt diska, städa och hålla ordning i köket och matsalen.

Anställningsförhållande på timbasis.

Ansök senast på onsdag 8.3.2022 via länken ovan!

Lokalvårdare

Lokalvårdarens uppgift är att se till att de allmänna utrymmena och stugorna är städade och i representativt skick.

Anställningsförhållande på timbasis. 

Ansök senast på onsdag 8.3.2022 via länken ovan!

Husfarsavbytare

Husfarsavbytaren ansvarar för lägerområdet Klippan ifall koordinatorn blir sjuk. Det är en anställning som går ut på att sporadiskt och snabbt kunna hoppa in enligt behov. Till uppgifterna hör att ta emot grupper, agera värd och se till att allt löper smidigt. Kan med fördel kombineras med någon annan anställning på Klippan.

Anställningsförhållande på timbasis.

Ansök senast på onsdag 8.3.2022 via länken ovan!

Köksvärd

Köksvärdens uppgift är att se till att köksfunktionerna fungerar. Till arbetet hör att göra matbeställningar. Köksvärden fungerar som förman för kökshjälparna och eventuella frivilligarbetare i köket.

Tidigare erfarenhet av köksarbete ses som en viktig merit eftersom kundgruppernas storlek varierar från 20 personer till över 200 personer.

Anställningsförhållande på timbasis.

Ansök senast på onsdag 8.3.2022 via länken ovan!

Kontaktperson för Klippan

Klippan-koordinator André Djupsjöbacka
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
050 5255022

 

Instruktörer för Klippans äventyrsbanor

Är du 18 år eller äldre och intresserad av att fungera som instruktör för Klippans äventyrsbanor? Vill du jobba lite extra nu och då? Äventyrsbanornas instruktörer tar emot grupper som kommer för att gå äventyrsbanorna, samt sköter äventyrsbanorna på de läger som ordnas på Klippan. 

Ingen tidigare erfarenhet behövs. Det kommer att ordnas ett skolningstillfälle för instruktörerna på Klippan i april eller maj. Ta kontakt med David Still om du har frågor.

Arbetsförhållande på timbasis med möjlighet till reseersättning.

Ansök via länken ovan!

Ansvarig äventyrsbane-instruktör David Still: 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
040 702 3046