Välkommen på miniorläger på Klippan 27–29.6.2022!
 
Anmälningstiden gick ut onsdag 8.6.2022!
 
Miriam Otieno (040 416 1025), Filip Eklund, Mathilda Heikius m.fl. är ledare. Mera info och anmälningslänk finns på https://www.slef.fi/aktuellt/aktuella-evenemang/2986-slefs-laeger-for-barn-och-unga-sommaren-2022
 
/ Martin Sandberg, ungdomssekreterare i SLEF

 

ReklamrutaMLKlippan2022lowq