Välkommen på miniorläger på Fridskär 5-7.7.2022!
 
Anmäl dig senast onsdag 22.6.2022!
 
Hanna Nuuja (045 7875 0600), Edith Klemets m.fl. är ledare. Mera info och anmälningslänk finns på https://www.slef.fi/aktuellt/aktuella-evenemang/2986-slefs-laeger-for-barn-och-unga-sommaren-2022
 
/ Martin Sandberg, ungdomssekreterare i SLEF
ReklamrutaMLFridskär2022