skriftskola-2023-6

SLEF planerar i samarbete med Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland en lägerskriftskola 6-17.6.2023. Anmälan tas emot till och med 20.10.2022. Läs mera och anmäl dig här!