Höstterminen kör igång, välkommen åter igen att fira gudstjänst i Jesu namn!
Högmässa i Heliga Hjärtats kapell sö 21.8 kl. 15, liturg och predikant Torsten Sandell, kantor Kai Ahola. Söndagsskolan har ännu sommarpaus men börjar i september.
Kollekten går till SLEF:s missionsarbete och kan ges på distans via MobilePay nummer 73 889.
Gudstjänsten streamas och kan ses via YouTubelänken: