Asland-Oyvind-11.08.26-3För oss som bor i Norge kan det se ut som om allt färre skulle sluta upp kring det som kan betecknas som klassisk, biblisk teologi. Med Europa som horisont är det sant. Men lyckligtvis är det inte hela bilden.

Nyligen deltog jag i en konferens med ledare för lutherska kyrkor och organisationer som tillsammans representerar över 15 miljoner medlemmar. Vi försökte klargöra hur vi kan hjälpa varandra att ta vara på den goda lära som vi har fått, och hur vi tillsammans kan sprida det goda budskapet i hela världen.

Det var väldigt inspirerande att få mötas. Kyrkorna i söder växer starkt, och kraften i evangeliet demonsteras varje dag. Om vi tar med också de icke-lutherska kyrkor som har samma tillit till Bibeln som vi, blir bilden ännu mera uppmuntrande.

Genom media kan man få ett intryck av att vi som vill hålla fast vid att Bibeln ska vara avgörande för tro och liv är en liten, egendomlig, sekteristisk gruppering som snart dör ut. Det är lyckligtvis inte sant. Vi är en del av en stor, världsvid gemenskap. Det kan vara värt att tänka på.

Øyvind Åsland,
generalsekreterare,

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)

(Utsyn, 11.9.2015)