Bjuremo-Jonny-15.04.28-GoranS-1Lördagen den 12 december var det en missionshögtid i Terjärvs kyrka i Finland. Familjen Orori – Evans, Heidi, Nellie och Ester – välsignades för att tjäna EELC, Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka.

Det är SLEF, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland, som sänder ut familjen Orori. EELC har under en längre tid bett och längtat efter att välkomna missionärer till LTS, det teologiska seminariet i Asella. Familjen Orori planerar att resa till Etiopien i mitten av januari 2016. De har beviljats visum och kommer att inleda processen med ansökan om arbetstillstånd när de anlänt till Etiopien. Vi följer dem i förbön.

Valsignelse-15.12.12-Orori-AstaS-3Medverkande vid missionshögtiden: Timo Saitajoki, kyrkoherde i Terjärv, Ingvar Dahlbacka, ordförande i SLEF, Göran Stenlund, verksamhetsledare i SLEF, Brita Jern, missionsledare i SLEF, Jonny Bjuremo, representant för ELM-BV. Kören Evangelicum sjöng in julen i anslutning till missionshögtiden i Terjärv. Deras nya julskiva kan rekommenderas. Vi fick uppleva en himmelsk stund i en fullsatt kyrka i Terjärv. Gud är god!

Jonny Bjuremo
missionssekreterare
Evangelisk Luthersk Mission - Bibeltrogna Vänner (ELM-BV)

(http://www.elmbv.se/blogg/category/okategoriserade/missionshogtid-i-finland/, 15.12.2015)

Evangelicum-15.12.12-jul-GoranS-6