Dahlbacka-Jakob-09.08.08-0Inte visste Mose vad som skulle möta honom på hans vandring med Gud. Inte visste Paulus vad han skulle få uppleva och utstå sedan han blivit Jesu efterföljare. Inte heller de som undrade vad Jesus skulle med åsnan till (Mark 11) fick något egentligt svar på sin fråga. Men uppenbarligen förstod de, att om Herren behövde åsnan, då var den i goda händer. I den tryggheten får också vi gå, då Jesus kallar oss, och lita på att han har koll på resten.

Jakob Dahlbacka,
forskarstuderande, Åbo

(Vinterblommor 2013)