Edsinger-Olof-11.02.05-GoranS-0Under hela kyrkans historia har det varit de kristnas otacksamma lott att bli förföljda inte främst för vad de positivt bejakar, utan för vad de på grund av sin tro har känt sig tvungna att säga nej till. Det skriver Olof Edsinger i debatten kring homosexualitet.

Läs mer ... ›