Sandberg-Hans-07.03.31-2Med stigande förvåning har jag följt med Pridedebatten i ÖT. En sak har blivit klar för mig: Den som inte är beredd att höja regnbågsflaggan, utan höjer korsbaneret är ett lovligt byte att föras till samhällets skampåle.

Det som nu sker är bara början till det som Bibeln talar om att skall ske i de yttersta tiderna. Herre, förbarma dig över oss, Kristus, förbarma dig över oss!

Hans Sandberg,
jordbrukare, Jeppo

(Österbottens Tidning, debatt, 29.7.2014)