Sandberg-Hans-07.03.31-1Med stigande förvåning har jag följt med Pridedebatten i ÖT. En sak har blivit klar för mig: Den som inte är beredd att höja regnbågsflaggan, utan höjer korsbaneret är ett lovligt byte att föras till samhällets skampåle.

Läs mer ...

Edsinger-Olof-11.02.05-GoranS-0Under hela kyrkans historia har det varit de kristnas otacksamma lott att bli förföljda inte främst för vad de positivt bejakar, utan för vad de på grund av sin tro har känt sig tvungna att säga nej till. Det skriver Olof Edsinger i debatten kring homosexualitet.

Läs mer ... ›

Forsen-Stefan-1Jag kan inte låta bli att säga, att den som spelar in ett biktsamtal ger uttryck för ett oerhört förakt för människors nöd och deras längtan efter att få möta en förlåtande Gud. Jag hoppas att jag aldrig behöver möta sådan ondska. Men också för sådana onda handlingar finns det förlåtelse.

Stefan Forsén, kyrkoherde, Helsingfors  (Facebook, 31.5.2014)

Koskenniemi-Erkki-14.05.09-GoranS-1Kyrkomötets konstitutionsutskott, där jag är medlem, har avgett sitt betänkande om Kyrkans utrikesråds verksamhetsberättelse 2013. Vanligen är ett sådant betänkande lika intressant som vilken som helst bedömning av vilken som helst årsberättelse ...

Läs mer ...

Nummela-Leif-09.09.26-GoranS-1Den amerikanska tidningen Newsweek publicerade den 24 februari en artikel där Johannes Block – den nuvarande kyrkoherden i reformatorn Martin Luthers egen kyrka, Wittenbergs stadskyrka – i rubriken frågar sig: Vart har alla protestanter försvunnit?

Läs mer ...

Perret-Henrik-06.11.09-1Den stora utmaningen för kyrkan i en postkristen kultur är att bevara sin tro, att profilera sig utgående från det kyrkan tror och bekänner – och samtidigt värna om medmänniskan och signalera omsorg och ansvar.

Läs mer ...

Kippo-Hannu-1"Den goda döden" har varit föremål för en omfattande diskussion, i och med att terminalvården har varit ett av insamlingsändamålen för kampanjen Gemensamt ansvar. Insamlingens affischer har kritiserats för att vara alltför realistiska.

Läs mer ...

Adaktusson-LarsEnligt International Society for Human Rights drabbar 80 procent av all religiös förföljelse i dag troende kristna. Det handlar därmed om den mest förföljda religiösa gruppen i världen. Var elfte minut, sju dagar i veckan, 365 dagar om året, dödas en person till följd av sin kristna tro. I 139 av världens länder förnekas sammanlagt tvåhundra miljoner kristna den religionsfrihet som garanteras i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Läs mer ...

Karlendal-Mikael-0Jag vill med denna text försöka sammanfatta min dopsyn så kortfattat som möjligt samt besvara några invändningar. Säkert har jag missat en del. Jag avser med detta att avluta debatten för min del och inte fortsätta med någon längre dopdebatt. Orsaken till att jag skrev om min förändrade dopsyn i slutet av föregående år, berodde på vissa praktiska omständigheter och inte på att jag ville starta en dopdebatt i sig. Givetvis förstod jag innan att det skulle bli en väldig kalabalik om detta, då dopet på många sätt är en väldigt känslomässigt laddad fråga i många sammanhang.

Läs mer ...

Dahlbacka-Jakob-09.08.08-0Inte visste Mose vad som skulle möta honom på hans vandring med Gud. Inte visste Paulus vad han skulle få uppleva och utstå sedan han blivit Jesu efterföljare.

Läs mer ...