Edsinger-Olof-11.02.05-GoranS-0Med jämna mellanrum dyker frågan om Jesu unika ställning upp i den kyrkliga debatten. Nu senast är det Svenska kyrkans blivande ärkebiskop, Antje Jackelén, som i en märklig teologisk krumbukt poängterar att ”Jesus säger att han är sanningen, men han säger inte att jag är den enda sanningen” (Dagen 1.10.2013) ...

Läs mer ... ›

Bjorklund-Mats-0Vi verkar bli mer och mer angelägna om att lyfta fram kyrkans roll som kulturbärare, som representant för något bestående och tidlöst, som bevarare av kulturhistoriskt viktiga byggnader, och så vidare. Allt detta är gott och riktigt och är redan vart och ett för sig tillräckligt för att motivera åtminstone mig att glatt betala min kyrkoskatt. Men inget av det nämnda hör till kyrkans egentliga kärnuppdrag.

Läs mer ...

Karlendal-Mikael-0Jag har i dagarna gjort ett stort vägval som får stora konsekvenser. Jag har gått ut med att jag tror att det är rätt att döpa även spädbarn till Kristus. Det betyder att jag inte längre ser dopet i första hand som ett uttryck för den enskilda individens personliga ställningstagande för Kristus. Dopet är ett sakrament i vilket Gud handlar frälsande och genom vilket en människa – spädbarn till vuxen – blir upptagen som medlem i Guds församling. Detta sker en gång i livet och är inte något som behöver upprepas. Jag delar alltså inte längre den baptistiska uppfattning som jag vuxit upp med, som medlem i en pingstkyrka sedan barnaår. Jag kan inte se dopet som bara en yttre symbolhandling, utan det är något mycket mer än så.

Läs mer ...