Stenlund-Goran-14.09.18-2Kyrkostyrelsen beslöt vid sitt plenum 11.11.2014 att tilldela fyra personer kyrkans förtjänsttecken för särskilt förtjänstfulla insatser i kyrkans arbete: överkonstapel Keijo Luostarinen och klasslärare Tuula Rikala från St Michels stift, ingenjör Pekka Kiuttu från Esbo stift samt verksamhetsledare Göran Stenlund från Borgå stift.

Göran Stenlund har i mer än 20 år varit ombud i kyrkomötet och i mer än 30 år varit medlem i Vasa kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktige, i flera repriser också dess ordförande och viceordförande. Sedan år 1995 har Stenlund varit verksamhetsledare för en av kyrkans missionsorganisationer, Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland rf (SLEF), och därtill haft olika ledaruppgifter inom föreningens musikverksamhet.

Biskop Seppo Häkkinen utdelar förtjänsttecknet till Keijo Luostarinen och Tuula Rikala i St Michel 9.12.2014. Biskop Tapio Luoma utdelar förtjänsttecknet till Pekka Kiuttu i Esbo 9.12.2014. Biskop Björn Vikström utdelar förtjänsttecknet till Göran Stenlund i samband med Ungdomskören Evangelicums julmusik i Närpes kyrka lördagen den 13 december 2014 kl 19.00.