Nyagowa-vattenprojekt-2015.04.24-GStenlundRegeringens bidrag till utvecklingssamarbetet skärs ner. Många frivilligorganisationer deltar i biståndsarbetet som år 2014 var cirka 1,2 miljarder euro och motsvarade 0,6 % av BNP. Summan för år 2015 är 1,01 miljarder euro och nedskärningarna berör inte dessa medel. År 2016 är summan budgeterad till 743,6 miljoner euro.

SLEF har år 2015 ett pågående vattenprojekt i Nyagowa, Kenya, vilket inte berörs utan kan slutföras. För år 2016 har SLEF ingen ansökan inne.

Enligt Utrikesministeriet kommer 100 miljoner av biståndsanslaget att omvandlas till lån och kapitalplaceringar som riktar sig till utvecklingsländer via ansvarsfulla företag. Detta för att ge fart åt finansieringen av den privata sektorn inom ramen för utvecklingsfinansieringen.

Utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka betonar att man måste hålla fast vid kvaliteten och effektiviteten i Finlands utvecklingssamarbete trots nedskärningarna, och det förutsätter även strukturella reformer. Istället för att använda osthyveln planeras nedskärningarna så att tyngdpunkterna i biståndet blir synliga. Tyngdpunkterna är kvinnors och flickors ställning, fungerande demokratier, hållbar energiproduktion, tryggande av vatten och mat samt ansvarsfull företagsverksamhet i utvecklingsländer.

Inom ramen för sin verksamhet i Kenya har SLEF på senare år haft flera vattenprojekt, något som fortsättningsvis hör till sådant som prioriteras enligt utrikesministeriets riktlinjer, trots sparåtgärderna.