15.08.04-MedborgarinitiativI december 2014 godkände riksdagen den så kallade könsneutrala äktenskapslagen, enligt vilken också personer av samma kön kan ingå äktenskap. Lagen, som träder i kraft 1.3.2017, var den första som godkändes på basen av ett medborgarinitiativ.

I slutet av mars 2015 inleddes insamlingen av namnunderskrifter för ett nytt medborgarinitiativ, vars syfte är att upphäva den könsneutrala äktenskapslagen före dess ikraftträdande och i stället bibehålla den nuvarande äktenskapslagen, enligt vilken äktenskapet är ett förbund mellan en man och en kvinna.

I mitten av juli hade medborgarinitiativet samlat de erforderliga 50 000 underskrifterna, och i början av augusti överskred antalet underskrifter 60 000. Insamlingen av underskrifter fortsätter till slutet av september 2015 med målsättningen att få så många underskrifter som möjligt.

Insamlingen av underskrifter för medborgarinitiativet sker bland annat på webbplatsen www.kansalaisaloite.fi/sv/initiativ/1175, där man också kan skriva ut en pappersblankett som sedan kan fyllas i för hand och postas till namninsamlingens arrangörer.