Saila-Tom-14.09.04-GoranS-3Styrelsen för SLEF:s systerförening Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Sley) har utsett teologie magister Tom Säilä till ny verksamhetsledare från 1.9.2016, då den nuvarande verksamhetsledaren Lasse Nikkarikoski går i pension.

Tom Säilä har varit i Sleys tjänst sedan år 1989. Han har bland annat verkat som missionär i Zambia och rektor för Evangeliska folkhögskolan i Loimaa. Säilä övergår till tjänsten som verksamhetsledare från sin nuvarande tjänst som Sleys regionkoordinator för Afrika.