Lutherkyrkan-16.05.15-GoranS-6

På pingstdagen 15.5.2016 var närmare 1 000 personer samlade till en glädjefylld och högtidlig ibruktagningsfest i den nyrenoverade Lutherkyrkan mitt i Helsingfors centrum. Kyrkan rymmer drygt 600 personer, så några hundra följde med festen via stora skärmar i den närbelägna Tyska skolans utrymmen.

Lutherkyrkan vid Fredriksgatan 42 nära Kampen byggdes ursprungligen som ett bönehus år 1894 och invigdes till kyrka år 1931. Vid Sovjetunionens bombning av Helsingfors under vinterkrigets första dag 30.11.1939 skadades kyrkan svårt men reparerades efter krigsslutet.

Under många år var SLEF:s och dess finskspråkiga systerförening Sleys kanslier inrymda i den angränsande delen av fastigheten vid Malmgatan 12 men flyttades under 1980-talet till andra utrymmen. Efter att byggnaden skyddats sålde SLEF och Sley hela fastigheten år 1989. Från mitten av 1990-talet fram till augusti 2014 var kyrksalen uthyrd till olika krogar och nattklubbar.

År 2015 återfick Sley besittningsrätten till Lutherkyrkan, som nu på nytt inbjuder till samlingar kring Guds ord i nyrenoverade, funktionella utrymmen.

I månadsskiftet juni–juli firar SLEF sin årsfest i Lutherkyrkan. Årsfesten 30.6–3.7.2016 utgör den första svenskspråkiga samlingen i Lutherkyrkan på mer än 30 år.