Kyrkomotet-19.11.08-GoranS-6

På den nästsista dagen av kyrkomötets fyraåriga mandatperiod undertecknade nästan en tredjedel av kyrkomötesombuden ett uttalande om yttrande- och religionsfriheten i vårt land:

Uttalande om vikten av en fri diskussion

Åbo, 7.11.2019

Vi undertecknade kyrkomötesombud vill försvara yttrandefriheten och religionsfriheten. Att riksdagsledamot Päivi Räsänen kallats till polisförhör har väckt frågan om dessa grundläggande rättigheter fortfarande är i kraft i vårt land.

Ifall medborgarna inte kan ge uttryck för olika åsikter i frågor om etik och livsstil utan risk att anklagas för att göra sig skyldiga till lagbrott eller hatpropaganda, leder det till att den fria diskussion som hör till ett demokratiskt samhälle hämmas.

Enligt vår uppfattning har Räsänen inte ifrågasatt de homosexuellas människovärde, inte heller förnedrat, hånat eller hotat dem. Hon har i offentligheten framfört den traditionella kristna synen på sexualiteten och med Bibeln motiverat vilka handlingar som bryter mot den. Att göra så är normal praxis inom kristendomen. Det görs också i de lutherska bekännelseskrifterna, som till exempel den kyrkolag som riksdagen har godkänt hänvisar till.

Självfallet kan man ha en helt annan syn än Räsänen på Guds vilja och sexualiteten. Även den synen ska tillåtas i offentligheten. Polisen eller rättsväsendet kan inte avgöra frågor om vilken bibeltolkning som är riktig eller vilken sexuell livsstil som är förenlig med Guds vilja. Polisen och rättsväsendet ska ingripa när det gäller en religiositet som hotar en individs eller människogrupps samhälleliga ställning, heder, skydd av egendom eller kroppsliga integritet. Såvitt vi vet har Räsänen i offentligheten inte gjort sig skyldig till något sådant. Hon har talat om frågor som berör människans gudsrelation och tillträdet till himlen. Detta bör fortsättningsvis vara tillåtet i offentligheten, också när det eventuellt sårar någons övertygelse.

Sammeli Juntunen
Pekka Simojoki
Marianna Parpala
Pekka Heikkilä
Jouko Jääskeläinen
Hannele Karppinen
Leif Nummela
Riku Rinne
Niilo Räsänen
Erkki Koskenniemi
Ville Auvinen
Janne Kaisanlahti
Olli Loikkanen
Jouni Turtiainen
Jari Kemppainen
Göran Stenlund
Aimo Koskelo
Arto Antturi
Harri Saine
Markku Huttunen
Annika Määttänen
Eeva-Riitta Hahtola
Ilkka Pöyhönen
Erkki Puhalainen
Paula Lehmuskallio
Heikki Pelkonen
Mikko Himanka
Johanna Lumijärvi
Heikki Sorvari
Liisa Teräslahti
Jouko Ylinen
Oiva Malinen
Pasi Palmu