Paven-Franciskus-001Påven Franciskus manade i sin första julnattsmässa i Peterskyrkan i Rom människor att sky stolthet och själviskhet och öppna sina hjärtan för Gud och sina medmänniskor.

Franciskus, som i mars valdes till den förste utomeuropeiske påven på 1 300 år, höll en kort predikan till de omkring 10 000 personer som fyllde Peterskyrkan.

Jorge Mario Bergoglio valdes till påve den 13 mars 2013. Innan han blev påve var han ärkebiskop i Buenos Aires. Franciskus är jesuit, den förste påven från denna orden.

Påven, som är 77 år, har under sina första månader i ämbetet betonat enkelhet och framhållit att kyrkan ska vara en fattig kyrka för fattiga människor.

(TT/Dagen.se)