14.02.27-Sta-Anna-2S:ta Annas kyrka i S:t Petersburg har nyligen återlämnats till sin rättmätiga ägare, Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka. Efter ett uppehåll på flera decennier hölls på julaftonen 24.12.2013 en festgudstjänst i S:ta Annas kyrka.

S:ta Annas kyrka är den äldsta lutherska kyrkobyggnaden i hela Ryssland. Byggnaden finns vid Kirotsnajagatan 8 i norra delen av S:t Petersburg. S:ta Annas kyrka ritades av Juri Felten och byggdes åren 1775–1779. Den betraktas som ett av minnesmärkena över den nyklassicistiska arkitekturen i Ryssland.

(Sanansaattaja, 30.1.2014)