Ekman-Ulf-1Pastor Ulf Ekman, grundare och mångårig ledare för samfundet Livets Ord i Sverige, meddelade 9.3.2014 att han och hans hustru Birgitta lämnar Livets Ord och kommer att ansluta sig till Katolska kyrkan under våren 2014. I Dagens Nyheters nätupplaga redogör Ulf Ekman närmare för bakgrunden till sitt steg.