Vikstrom-Bjorn-14.03.22-1Biskop Björn Vikströms herdabrev Mer än ord utkom 22.3.2014 i samband med en diskussionsdag i Tammerfors om finlandssvenskarna och kyrkan. Vid samlingen gav biskop Vikström en kort presentation av de sex kapitlen i herdabrevet till Borgå stift:

1. Alltid på väg – inledande ord
2. Tro – att leva i förtröstan på Gud
3. Bibeln – Ordet som ständigt ska bli kropp
4. Kyrkan – Kristi sårbara kropp
5. Hur är vi kristna? Livet som en synlig efterföljelse
6. Min vision om framtidens lutherska folkkyrka i Finland