14.04.01-YKCEvangelisk-lutherska kyrkan i Finland anordnade 31.3–3.4.2014 en internationell missionskonsultation i Järvenpää. Temat för konsultationen var Your Kingdom Come (Tillkomme ditt rike).

För första gången hade kyrkan bjudit in alla sina utländska samarbetskyrkor till en gemensam missionskonsultation. De 120 deltagarna i konsultationen representerade ett trettiotal kyrkor från fyra världsdelar, internationella kyrkliga organisationer, missionsansvariga ledare inom den finländska kyrkan, kyrkans nio stift och kyrkans sju officiella missionsorganisationer, bland dem Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF).

Syftet med konsultationen var att diskutera missionens plats i dagens värld och tillsammans blicka mot framtiden. En central tanke var att få höra samarbetskyrkornas röst i planeringen och utvecklandet av det gemensamma arbetet, bland annat ifråga om följande två frågor:

1. Vilken är den största utmaningen för er kyrka idag?
2. Vilken är er vision för samarbetet mellan er kyrka och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland?

Bland deltagarna i missionskonsultationen i Järvenpää fanns också representanter för SLEF:s tre utländska samarbetskyrkor: Evangelisk-lutherska kyrkan i Kenya (ELCK), Estlands evangelisk-lutherska kyrka (EELK) och Istanbuls lutherska kyrka (ILK).

14.04.01-YKC-SLEFRepresentanter för SLEF:s samarbetskyrkor (fr. v.): Joel Luhamets och Leevi Reinaru från EELK, Feymi Madzhirov och Ville Typpö från ILK samt Susan Nolari Kirionki och Isaiah Obare från ELCK.