Lutherkyrkan-2014a-fotoOlliHakamies-3Huvudingången till Lutherkyrkan i Helsingfors. Foto Olli Häkämies.SLEF:s systerförening Sley (Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys) meddelade 17.6.2014 att Lutherkyrkan i Helsingfors kommer att återgå från att vara nattklubb till att på nytt tas i kyrkligt bruk.

Lutherkyrkan, som ligger vid Fredriksgatan 42 i centrala Helsingfors, övertas av Sley senast i början av år 2016, varefter utrymmena grundrenoveras och återgår till kyrkligt bruk.

Sley har gjort ett långvarigt hyresavtal med fastighetens nuvarande ägare, arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma. Hyresavtalet gäller både kyrksalen och en del kontorsutrymmen, dit Sleys centralkansli kommer att flytta.

Det första bönehuset i hörnet av Fredriksgatan och Malmgatan byggdes redan år 1878 av den då tvåspråkiga Evangeliföreningen, som hade grundats fem år tidigare. År 1894 uppfördes ett större bönehus, som i samband med en ombyggnad invigdes till kyrka 18.10.1931 av biskoparna Max von Bonsdorff och Jaakko Gummerus.

Vid bombningarna av Helsingfors under vinterkriget skadades Lutherkyrkan, men återställdes senare i ursprungligt skick.

Från och med Evangeliföreningens delning på språklig grund år 1922 förvaltades Lutherkyrkan med tillhörande byggnader gemensamt av SLEF och Sley. Efter många överväganden såldes hela fastigheten år 1989. Sedan mitten av 1990-talet har kyrksalen använts för nattklubbsverksamhet.

Sley har också en annan byggnad i Helsingfors som är invigd till kyrka. Verksamheten i Pyhän Sydämen kappeli (Heliga Hjärtats kapell) i Berghäll kommer att fortsätta normalt.

– Även om SLEF inte har någon del i hyresavtalet för Lutherkyrkan, gläder sig SLEF med Sley över att Lutherkyrkan kommer att återuppstå som kyrka, konstaterar verksamhetsledare Göran Stenlund. Så småningom kommer det att klarna vilka möjligheter detta ger också för SLEF att i framtiden anordna olika evenemang i Lutherkyrkan i Helsingfors.

Lutherkyrkan-2014b-fotoOlliHakamies-6Den fastighet i Helsingfors där Lutherkyrkan ingår. Huvudingången till Lutherkyrkan finns i gaveln till vänster på bilden. Foto Olli Häkämies.