Pohjola-JuhanaUleåborgs stifts domkapitel beslöt 5.8.2014 enligt sin tolkning av kyrkolagen (KL 5:3,3) att frånta pastor Juhana Pohjola hans prästämbete i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Beslutet trädde i kraft omedelbart.

Domkapitlet ansåg det vara klarlagt att Juhana Pohjola – som år 1999 vigdes till präst i Uleåborgs stift av biskop Olavi Rimpiläinen – har verkat i strid med prästämbetets skyldigheter och brutit sitt prästlöfte samt befunnits uppenbart olämplig att vara präst, genom att verka som stiftsdekan i Evangelisk-lutherska Missionsstiftet i Finland, tillhöra dess prästkollegium och handha en del andra uppgifter inom Missionsstiftet.

En kuriositet i sammanhanget är att Juhana Pohjola 15.8.2014, tio dagar efter domkapitlets beslut, disputerade för teologie doktorsgraden vid Helsingfors universitet med en avhandling om prästvigningen och prästämbetet inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Juhana Pohjolas doktorsavhandling har titeln Kutsuminen, siunaaminen ja lähettäminen: Ordinaatiokaavojen käsitys pappisvihkimyksestä ja -virasta Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa 1963–2003. Avhandlingen finns i elektronisk form och kan läsas på E-thesis -tjänsten.