14.08.23-Nazarene-33Extremiströrelsen Islamiska Staten (IS) i Syrien och Irak märker ut de kristnas hem med den arabiska bokstaven "N", som står för "Nazarene", en beteckning på de kristna. Enligt IS kan hus märkta med den bokstaven fritt skövlas och invånarna dödas.Generalsekreterare och ledare från tio medlemsorganisationer i Nordiska Inremissionsrådet (NIR) var 19–22.8.2014 samlade på Färöarna. De diskuterade bland annat de kristnas situation i Syrien och Irak och enades om följande uttalande riktat till regeringar och massmedia i de nordiska länderna:

Konflikten i Syrien och Irak har snabbt utvecklat sig till något som liknar ett folkmord på den kristna minoriteten i dessa länder. Tusentals kristna familjer har de senaste månaderna tvingats fly undan extremiströrelsen Islamska staten (IS), och deras liv är i fara. Många har redan dödats.

Vi är bestörta över att detta faktum har fått så liten uppmärksamhet av nordiska politiker och massmedia. Vi efterlyser tydliga politiska röster som vill föra de kristna minoriteternas talan. Många politiker i de nordiska länderna har inte velat fokusera på de kristnas situation, med motiveringen att det är bättre att lyfta fram religionsfrihet i allmänhet än att fokusera på en särskild grupp. Somliga har också ansett att man kan förvärra situationen för de kristna genom att peka ut dem som en drabbad grupp. Vi anser dock att situationen nu är så allvarlig att dessa argument har förlorat all relevans.

Därför vädjar vi till ministrar och regeringschefer i de nordiska länderna att tydligt och utan omsvep ta itu med problematiken genom att i internationella forum stå upp för de förföljda kristna i denna region och utarbeta strategier för att lösa den nuvarande krisen. Det är absolut nödvändigt att dokumentera övergreppen, finna sätt att hjälpa de nödlidande, få ett slut på våldet och sträva till att skapa fred och försoning i hela Mellanöstern.

Den politiska insatsen och den massmediala uppmärksamheten ska självfallet riktas mot alla minoriteter som lider nöd i de pågående väpnade konflikterna. Vi är oroade för yazidierna, shiamuslimerna och andra grupper som drivits på flykt från sina hem och lever i fruktan för sina liv.

Men de kristna får inte glömmas bort! Deras svåra situation har blivit osynliggjord, eftersom de å ena sidan är pressade av aggressiv islamistisk fundamentalism och å andra sidan av den sekulariserade västvärldens likgiltighet.

Vi förbinder oss själva och våra organisationer till att hjälpa de kristna minoriteterna i dessa länder så väl vi kan, genom att föra deras talan, be för dem och förmedla humanitär hjälp till dem. Många kristna privatpersoner, kyrkor och organisationer är redan engagerade i modiga hjälpinsatser för de förföljda kristna i Mellanöstern. Deras insatser fyller oss med tacksamhet. Vi ser också med stor tacksamhet på den hjälp som ges av internationella biståndsorganisationer och regeringar till nödlidande flyktingar. Dessa insatser måste intensifieras.

Färöarna, den 21 augusti 2014

Stefan Holmström, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Sverige
Erik J Andersson, Evangelisk Luthersk Mission, Sverige
Jens Ole Christensen, Luthersk Mission, Danmark
Thomas Bjerg Mikkelsen, Indre Mission, Danmark
Jukka Niemelä, The Lutheran Evangelical Association of Finland
Erik Furnes, Indremisjonsforbundet, Norge
Øyvind Åsland, Norsk Luthersk Misjonssamband, Norge
Anne Birgitta Langmoen Kvelland, Normisjon, Norge
Øssur Kjølbro, Kirkjuliga Heimamissiónin, Føroyar
Ragnar Gunnarson, Samband Íslenskra Kristniboðsfélaga, Ísland

[Också SLEF och några andra finländska organisationer tillhör NIR, men var inte representerade vid konferensen på Färöarna.]