Patriark-Kirill-av-Moskva-2Patriark Kirill av Moskva och hela Ryssland.Ärkebiskop Kari Mäkinen träffade 2.9.2014 i Moskva patriark Kirill av Moskva och hela Ryssland. Det tema som skulle diskuteras under lärosamtalen var den kristna människosynen, som bland annat omfattar frågan om inställningen till homosexualitet.

Representanterna för Rysk-ortodoxa kyrkan såg emellertid inga förutsättningar för att fortsätta de officiella lärosamtalen med Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, som har pågått sedan år 1970.

De kyrkliga ledarna konstaterade dock gemensamt, att det är viktigt att kontakterna mellan kyrkorna fortsätter. Ärkebiskop Mäkinen bedömde för sin del situationen så att den innebär ett nytt skede i relationen mellan kyrkorna, inte att relationen har brutits, utan att det är fråga om att söka nya former för kontakter.

För några år sedan tog Rysk-ortodoxa kyrkan officiellt avstånd från Svenska kyrkan i samband med att Svenska kyrkan införde välsignelse av homosexuellt partnerskap. Den ryska reaktionen 2.9.2014 vid de tilltänkta samtalen i Moskva kan tolkas som att ljuset har slagit om från grönt till gult ifråga om Rysk-ortodoxa kyrkans relationer till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.