Pohjola-JuhanaUleåborgs stifts domkapitel beslöt 5.8.2014 enligt sin tolkning av kyrkolagen (KL 5:3,3) att frånta pastor Juhana Pohjola hans prästämbete i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Tio dagar efter domkapitlets beslut, disputerade Juhana Pohjola för teologie doktorsgraden vid Helsingfors universitet med en avhandling om prästvigningen och prästämbetet inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.

Läs mer ...

14.07.24-SEKL-2Två finländska biståndsarbetare utsända av Finlands evangelisk-lutherska folkmission (SEKL) dödades 24.7.2014 i Afghanistan.

De två kvinnorna arbetade för den internationella kristna biståndsorganisationen IAM.

Läs mer ...

Lutherkyrkan-2014a-fotoOlliHakamies-2SLEF:s systerförening Sley (Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys) meddelade 17.6.2014 att Lutherkyrkan i Helsingfors kommer att återgå från att vara nattklubb till att på nytt tas i kyrkligt bruk.

Lutherkyrkan, som ligger vid Fredriksgatan 42 i centrala Helsingfors, övertas av Sley senast i början av år 2016, varefter utrymmena grundrenoveras och återgår till kyrkligt bruk.

Läs mer ...

Lennox-John-14.04.26-GoranS-2John C. Lennox, professor i matematik vid Oxfords universitet och en internationellt känd försvarare av den kristna tron, besökte Finland 25–26.4.2014.

– Många föreställer sig, säger Lennox, att vetenskapen och tron, eller vetenskapen och Gud, står i konflikt med varandra. Det beror delvis på att de inte förstår vad vetenskap är, och delvis på att de inte förstår vem Gud är.

Läs mer ... ›

BlasippaDen 25 april 2014 gav riksdagens grundlagsutskott ett uttalande om psalmen Den blomstertid nu kommer och om religiösa evenemang i skolan.

Grundlagsutskottet konstaterar i sitt betänkande att utskottet inte ser något behov av att ändra på sin ståndpunkt beträffande de traditionella festerna i skolorna, eftersom dessa fester inte kan ses som religionsutövning på grund av att enstaka psalmsång ingår i festens program.

Läs mer ...

14.04.01-YKCEvangelisk-lutherska kyrkan i Finland anordnade 31.3–3.4.2014 en internationell missionskonsultation i Järvenpää. Temat för konsultationen var Your Kingdom Come (Tillkomme ditt rike).

För första gången hade kyrkan bjudit in alla sina utländska samarbetskyrkor till en gemensam missionskonsultation. De 120 deltagarna i konsultationen representerade ett trettiotal kyrkor från fyra världsdelar, internationella kyrkliga organisationer, missionsansvariga ledare inom den finländska kyrkan, kyrkans nio stift och kyrkans sju officiella missionsorganisationer, bland dem Svenska Lutherska Evangeliföreningen (SLEF).

Läs mer ...

Vikstrom-Bjorn-14.03.22-1Biskop Björn Vikströms herdabrev Mer än ord utkom 22.3.2014 i samband med en diskussionsdag i Tammerfors om finlandssvenskarna och kyrkan. Vid samlingen gav biskop Vikström en kort presentation av de sex kapitlen i herdabrevet till Borgå stift.

Läs mer ...

Ekman-Ulf-1Pastor Ulf Ekman, grundare och mångårig ledare för samfundet Livets Ord i Sverige, meddelade 9.3.2014 att han och hans hustru Birgitta lämnar Livets Ord och kommer att ansluta sig till Katolska kyrkan under våren 2014. I Dagens Nyheters nätupplaga redogör Ulf Ekman närmare för bakgrunden till sitt steg.

Nygard-Jan-10.12.12-1Efter att Karleby svenska församlings kyrkoherde Peter Kankkonen meddelat att han kommer att gå i pension sommaren 2014 och tjänsten lediganslagits, fick tjänsten tre sökande: församlingens kaplan Jan Nygård, Förbundet Kyrkans Ungdoms verksamhetsledare Per Stenberg och Folkmissionens distriktledare i Mellersta Österbotten Tuisku Winter.

Läs mer ...

14.02.27-Sta-Anna-1S:ta Annas kyrka i S:t Petersburg har nyligen återlämnats till sin rättmätiga ägare, Ingermanlands evangelisk-lutherska kyrka. Efter ett uppehåll på flera decennier hölls på julaftonen 24.12.2013 en festgudstjänst i S:ta Annas kyrka.

Läs mer ...