World-watch-2017Organisationen Open Doors International uppgör årligen i samråd med International Institute for Religious Freedom en lista över de 50 länder i världen där förföljelsen av de kristna är värst. World Watch List 2017 visar att Nordkorea fortfarande toppar listan.

Läs mer ...

Paven-Franciskus-0Påven Franciskus manade i sin första julnattsmässa i Peterskyrkan i Rom människor att sky stolthet och själviskhet och öppna sina hjärtan för Gud och sina medmänniskor.

Läs mer ...

Wallen-Bjorn-0Styrelsen för Lärkkulla-stiftelsen har valt pol.mag. Björn Wallén till ny direktor för stiftsgården Lärkkulla i Karis.

Björn Wallén, som under de senaste fjorton åren varit rektor för Svenska studiecentralen, tillträder som direktor 31.3.2014. Wallén har tidigare arbetat tolv år på Lärkkulla, först som lärare och sedan som ansvarig för kurs- och konferensverksamheten.

Riska-Magnus-0T.f. kyrkoherden i Sibbo svenska församling, TD Magnus Riska, har valts till stiftsdekan vid domkapitlet i Borgå stift.

Magnus Riska tillträder tjänsten som stiftsdekan 1.2.2014 eller 1.3.2014.

Ray-Tomas-0Domkapitlet i Borgå stift valde 18.11.2013 kaplanen i Johannes församling Tomas Ray till stiftssekreterare för mission och internationellt arbete från 1.2.2014 tillsvidare.