Familjesang.2014.06.29-SEriksonTolv sånger ur sånghäftet Fortfarande På Väg, som utkom på SLEF-Media 2014, utgör den röda tråden i På Väg-familjegudstjänsten.

De olika inslagen i familjegudstjänsten varvas med På Väg-sångerna. Sångerna går att byta ut till andra motsvarande sånger ur sånghäftet Fortfarande På Väg.

För deltagarna finns sångtexterna samlade i sångbladet för På Väg- familjegudstjänst. I stället för sångbladet kan man använda själva sånghäftet Fortfarande På Väg (FPV), därifrån sångtexterna är hämtade. Respektive sångs motsvarande nummer i FPV finns angivet efter sången i sångbladet.

Liturgens andel i familjegudstjänsten finns i liturgbladet för På Väg-familjegudstjänsten.

Den som ansvarar för musiken behöver ett Fortfarande På Väg-häfte, som kan beställas från SLEF-Media.

För ett skilt programinslag i familjegudstjänsten, t.ex. en barnkör, finns det i formuläret ett par ställen angivna, där ett sånguppträdande kan sättas in.

Kollekten kan göras i form av offergång, där man går fram och lägger sin gåva i en korg. Den som vill sända kollekten till SLEF:s arbete t.ex. i Kenya, kan bekanta sig med anvisningar för hur man sänder en gåva via SLEF.

Familjesånggudstjänsten med sånger ur sånghäftet Fortfarande På Väg är utarbetad av Kristian Norrback.

Följande sånger ur Fortfarande På Väg ingår i familjesånggudstjänsten:
Allt är underbart i min Faders hus, Fortfarande På Väg nr 2
Gud förlåt mig allt, vers 1–2, FPV 19
Han har kastat, FPV 24
Brist ut nu i jubel, min själ!, FPV 6
Detta är dagen, FPV 9
Boken om Jesus, FPV 5
Jesus är vår, FPV 36
Guds nåd, FPV 22
Jesus, du som är min Frälsare, FPV 31 [kollekt]
Alls inga bekymmer, refrängen, FPV 13
Alla, alla vill vi ha med, FPV 1
Jag är med er alla dagar, FPV 32

Här hittar du olika resurser som du kan ha nytta av.