EELC-pastorskonf-15.04.29-GoranS-6Deltagarna i EELC:s pastorskonferens i Addis Abeba med några nordiska gäster i april 2015.

I april 2015 fick SLEF en officiell inbjudan av Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC) till samarbete inom EELC:s pastorsutbildning, söndagsskolarbete, ungdomsverksamhet, musikverksamhet, hälsovårdsarbete med mera.

I maj 2015 beslöt SLEF:s styrelse att kalla familjen Heidi och Evans Orori till missionärstjänst inom EELC, förutsatt att Evans Orori erhåller det finländska medborgarskap han sökt och förutsatt att arbetstillstånd i Etiopien kan erhållas.

SLEF:s missionsarbete i Etiopien i samarbete med EELC inleddes år 2016. Familjen Heidi och Evans Orori sändes ut i januari 2016, läste språk under våren och är sedan sommaren 2016 bosatta i Asella.

I Etiopien finns två lutherska kyrkor. Mekane Yesus-kyrkan (EECMY) är en av världens största lutherska kyrkor med omkring 8 miljoner medlemmar. Den mindre lutherska kyrkan, Etiopiens evangelisk-lutherska kyrka (EELC) med omkring 20 000 medlemmar, är den kyrka som har sänt en samarbetsinbjudan till SLEF.