I tacksamhet till Gud för SLEF:s 100 år inbjuder vi till en jubileumsinsamling i SLEF!Barn-laser-om-Jesus-Ingrid-Mutai

SLEF:s jubileumsgåva september–december 2022

Bibelspridning på missionsfälten

Gåvan används för att sprida Bibeln på SLEF:s missionsfält.

Kontouppgifter: IBAN FI45 4055 1120 0020 96, BIC HELSFIHH.
Mottagare: SLEF
Meddelande: Ange  din egen hemförsamling och SLEF 100 hösten 22
Mobile Pay: 22955
Insamlingstillstånd: Finland:RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022
Landskapet Åland: ÅLR 2021/7316 för tiden 1.1–31.12.202

Tack för att du är med i bön och arbete!