Bumulimba-13.11.25-sondagsskolan-IngridJernI tacksamhet till Gud för SLEF:s 100 år inbjuder vi till en jubileumsinsamling i tre delar! *

SLEF:s jubileumsgåva februari–maj 2022:

Material åt söndagsskollärare i Kenya och Etiopien!

Genom gåvan får söndagsskollärare i Kenya och Etiopien möjlighet att köpa söndagsskolmaterialet till reducerat pris. En gåva på till exempel 20 euro förser en söndagsskollärare med ett materialpaket på tre lärarböcker, ett bildhäfte och en väska.

Kontouppgifter: IBAN FI45 4055 1120 0020 96, HELSFIHH.
Mottagare: SLEF
Meddelande: Ange din hemförsamling + SLEF 100 våren 22
Mobile Pay: 66533
Insamlingstillstånd: Finland:RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022
Landskapet Åland: ÅLR 2021/7316 för tiden 1.1–31.12.2022

Tack för att du är med i bön och arbete!

* (I juni–augusti går medlen vi till kristna barnläger i Finland och under september–december till Bibelspridning på missionsfälten)