• Nya medlemmar. Styrelsen har antagit två nya medlemmar i SLEF.
 • Stiftskollekter. Noterades att SLEF:s missionsarbete beviljats två fastställda stiftskollektdagar år 2020, på palmsöndagen och reformationsdagen, samt en valbar kollektdag för barn- och ungdomsarbetet.
 • Gästtalare. Noterades att chefredaktör Leif Nummela är gästtalare på SLEF:s årsfest 2020 i Pedersöre och verksamhetsledare Tom Säilä bibelstudiehållare under SLEF:s missionsfest i Nagu 2020.
 • Bokcafé Station 1, koordinator. Anställningen av Ida-Maria Österbacka som koordinator för bokcafé Station 1 förlängdes med ett halvt år från 1 januari 2020 och samtidigt höjdes anställningsprocenten till 20 % deltid.
 • Ungdomssekreterare, köptjänst. Styrelsen beslöt att anlita Tomas Karf under år 2020 för ungdomsarbete i Norra Österbotten genom köp av ungdomsledar- och mediauppgifter från hans företag iPreach motsvarande en halvtidstjänst.
 • Ungdomssekreterare. Styrelsen beslöt också att anställa Petra Snickars som ungdomssekreterare på 20 % deltid under år 2020 för arbete bland barn och ungdomar i Södra Österbotten.
 • Husfar för Klippan. Som husfar för lägerområdet Klippan beslöt styrelsen att anställa André Djupsjöbacka för en tvåårsperiod 2020–21. Under vintern 2020 är anställningsprocenten 20 % deltid medan Djupsjöbacka slutför sina studier. Från 1.5.2020 till slutet av år 2021 blir det en heltidsanställning. När det inte är högsäsong på Klippan fungerar Djupsjöbacka i distriktsteologuppgifter.
 • Andelslaget Bussmissionen. Styrelsen beslöt att gå in som delägare i Andelslaget Bussmissionen/Cross Road Bus med ett köp av åtta andelar om totalt 4 000 € för år 2020, vilket berättigar SLEF att använda bussen under åtta veckor i året. Bussen är tänkt att användas främst som ett redskap för evangelisation, men den kan också användas för gruppresor och transport till SLEF:s fester.
 • Företagshälsovård. Styrelsen fastslog nivån på den företagshälsovård som föreningen köper för sin anställda personal. Företagshälsovården utgör en lagstadgad verksamhet.
 • Budget 2020. Budgeten för år 2020 fastslogs.
 • Nyby bönehus, köpeanbud. Styrelsen beslöt att inte anta något av de tre köpeanbud som inom utsatt tid inkommit på Nyby bönehus i Petalax.
 • Försäljning av lägerområdet Frihöjd, Raseborg. Styrelsen noterade det extra medlemsmötets beslut i Ekenäs 4.11.2019 om att lägerområdet Frihöjd i Raseborg ska säljas och vidtog åtgärder för att verkställa beslutet. Ett avslutningstillfälle planeras att hållas på lägerområdet i maj 2020.
 • Biskopsbesök. En diskussion fördes kring Borgå stifts biskop Bo-Göran Åstrands besök till Evangeliska Centret i Vasa 27.11.2019.
 • Styrsamtal, Kyrkans missionscentral. Styrelsen noterade för kännedom att det årliga styrsamtalet med Kyrkans utrikesavdelning hållits 2.10.2019 i god anda.
 • Ny personalbostad, Klippan. Noterades att grundarbetena för den nya personalbostaden på Klippan har färdigställts och att Heikius Hus inom kort levererar det beställda huset, några månader tidigare än planerat.
 • Sammanträdesplan. Styrelsens preliminära sammanträdesplan för år 2020 är 17.1 i Vasa, 4.4 vid Bokcafé Station 1 i Jakobstad, 16.5, 19.9 och 21.11.2020.