Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 17.1.2020 i Vasa.

  • Konstituering. Till ordförande för styrelsen år 2020 valdes Ingvar Dahlbacka, till viceordförande Göran Stenlund medan Albert Häggblom utsågs till sekreterare.
  • SLEF:s årsfest 2021. Noterades med tacksamhet att Korsnäs församling tackat ja till värdskapet för årsfesten 1–4.7.2021.
  • Reserapport. Styrelsen tog del av en reserapport från SLEF:s delegation vid Samburu NT:s utgivningsfest i Maralal i Kenya 14.12.2019 och uttryckte sin tacksamhet och glädje över att SLEF:s långa satsning i Samburu nått ett så gott och synligt resultat.
  • Dagtraktamenten och km-ersättning. SLEF:s dagtraktamenten uppgår till 60 % av statens skattefria dagtraktamenten och km-ersättningen till 80 % av statens skattefria km-ersättning. Under år 2020 innebär detta för SLEF:s del bland annat att fullt dagtraktamente utgör 25,80 euro, deldagtraktamente 12,00 euro och km-ersättningen 0,344 euro/km.
  • Kiinteistö Oy Koskelo 1. Styrelsen utsåg en arbetsgrupp för att föra förhandlingarna med Eaton Power Quality Oy kring ett eventuellt nytt hyresavtal.
  • SLEF:s utsända. Missionsledaren har gett en muntlig rapport om den aktuella situationen ifråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.
  • Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses återstående sammanträden under år 2020 är 4.4, 16.5, 26–27.9 och 21.11.2020.

Albert Häggblom,
styrelsens sekreterare