SLEF-logo-RGB-0Vid Lutherska Evangeliföreningens i Finland årsmöte den 6 juli 1922 fattades beslut om en delning av föreningen på språklig grund. Den gamla föreningen fortsatte som en enspråkigt finsk förening och Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland (SLEF) grundades för att betjäna den svenskspråkiga befolkningen i vårt land. Detta betyder att SLEF fyller 100 år sommaren 2022.

Inför 100-årsjubileet önskar vi undertecknade samla in uppgifter rörande den roll som SLEF i egenskap av kristen organisation har spelat hos dem som i olika sammanhang har kommit i kontakt med föreningen. Detta gäller inte minst dess medlemmar, vänner och sympatisörer. Av den anledningen har föreliggande frågelista utarbetats. Via den hoppas vi att få vetskap om vilken betydelse föreningen har tillmätts och tillmäts av enskilda personer på det arbetsfält där föreningen har varit och är verksam. Tyngdpunkten i frågelistan ligger på frågor som har med delaktighet, engagemang och identitet att göra. Genom de svar som ges på frågorna hoppas vi kunna samla in berättelser om sådana erfarenheter och minnen som informanterna har betraktat som viktiga i sina kontakter med föreningen.

Frågorna har utarbetats av Ingvar och Jakob Dahlbacka som också kommer att behandla de svar som kommer in. Vi hoppas att som många som möjligt kan tänka sig att besvara dem. Frågorna finns bakom följande adress https://survey.abo.fi/lomakkeet/12273/lomake.html och kan besvaras över nätet. Om någon hellre vill ha frågorna per mejl eller per post går det också bra. Meddela om detta antingen till Ingvar Dahlbacka, tel. 050-3371681 eller e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., eller Jakob Dahlbacka, tel. 050-3552239 eller e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Eftersom vi hoppas kunna publicera en del av svaren i någon form i är vi glada om du kunde skriva ut ditt namn. Då kan vi eventuellt ta kontakt för tilläggsinformation i någon form. Ifall du vill vara anonym går det också bra. Det viktiga är att du svarar. Du får skriva långt eller kort, men motivera gärna dina svar!

Stort tack för ditt bidrag!

Ingvar Dahlbacka och Jakob Dahlbacka