Arsfesten-2019-Misjonikoor

Under vårvintern sänds åtta tv-program från SLEF:s årsfest som hölls den 27–30 juni 2019 i Kristinestad. Programmen sänds söndagar kl. 16–17 i Kristinestads TV (Sideby–Vasa) och söndagar kl. 18–19 i JTVP (Jakobstadstrakten). Dessutom kan programmen streamas via Malax TV:s videoarkiv.