SLEF följer med utvecklingen av coronapandemin, följer myndigheternas anvisningar och fattar vid behov nya beslut om hur de ska implementeras i verksamheten.
SLEF:s ledningsgrupp har beslutit att SLEF:s verksamhet fortgår, men med särskild hänsyn till coronaläget.
Fortsättningsvis gäller de allmänna rekommendationerna om ansiktsmask, tillräckliga avstånd mellan deltagarna, god handhygien samt uppmaningen om att stanna hemma om man har några förkylningssymptom. Servering bör undvikas där coronaläget är sämre.

Fortsätt gärna alla goda vanor att regelbundet understöda SLEF:s verksamhet! Här finns kontouppgifter!

Allmänna kom-i-håg

– Det är arrangörens ansvar att se till att det finns förutsättningar att hålla avstånd och hygien. Sedan är det vars och ens ansvar att följa de anvisningar som finns.

– Om formuleringen är att man med över tio personer inomhus måste hålla säkerhetsavstånd och upprätthålla hygien – innebär det att fler än tio personer får samlas. Det betyder inte att högst tio personer får samlas.

– Hänsyn bör också tas till de utrymmen som man samlas i och till evenemangets art.

– Om man samlas i andras utrymmen följer man de regler som finns för utrymme tifråga.

Följande direktiv bygger på de anvisningar som SLEF:s avdelning i Vasa utarbetat. De kan givetvis användas på annat håll.

– Arrangören tillhandahåller munskydd och desinfektionsmedel och uppmuntrar till tillräckliga avstånd.

– Där det går fortsätter man med streamingverksamhet.

– Mötesledaren påminner om att man inte står inomhus och diskuterar efter mötena.

– Musikprogram ordnas i första hand med smågrupper och med färre allsånger.

– Barnverksamheten ordnas i grupper om högst 10 barn.

– Munskydd rekommenderas för 12-åringar och uppåt.

– Ingen servering ordnas inomhus.

Vi får fortsätta att förtrösta på Guds beskydd och trofasthet och att visa varandra omsorg. I Psaltarpsalmen 91 läser vi: Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, han säger till Herren: "Min tillflykt och min borg, min Gud som jag litar på."