Haggblom-Albert-19-0Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig (Luk 21:28).

Coronapandemin breder ut sig och förvärras i skrivande stund dag för dag. Hur ska vi tolka det som nu sker?

Ärligt sagt vet jag det inte. Men jag tänker att vi bör försöka följa med det som sker i ljuset av Guds ord, Bibeln. Coronapandemin torde vara ett av de tidens tecken som vi som kristna bör notera som något som förebådar att Jesu återkomst närmar sig.

Bibeln vittnar om en stor nöd i ändens tid, en nöd som Gud i sin kärlek tillåter ske. I tidigare bibelöversättningar kallades den för den stora vedermödan, numera den stora nöden. Gud låter katastrofer drabba jorden i syfte att väcka människor i en värld som hemfallit åt synd och ogudaktighet. Gud liksom försöker skaka om oss för att vi ska inse att vi inte klarar oss själva utan behöver hans beskydd, hans förlåtelse och hans välsignelser. 

Om vi nu har kommit in i den stora nöden eller om den tiden ännu ligger framför oss vet jag inte. Men jag vet att Gud har allt i sin hand och att vi får vara trygga i förvissningen att Gud leder allt till det bästa för dem som älskar honom. Vi får i trygghet räta på oss och lyfta upp våra huvuden, för vår befrielse, eller förlossning som det tidigare hette, närmar sig.

Jesus talar om ändens tid i bland annat Matteusevangeliet 24, Lukasevangeliet 21 och Markusevangeliet 13. Apostlarna gör det också i sina brev. I Uppenbarelseboken beskrivs den sista tidens stora nöd i former av sju sigill, sju basuner och sju vredesskålar. Det tragiska i dessa skildringar är att trots all nöd som Gud försöker använda för att väcka oss människor med, står det ändå påfallande ofta att många ändå inte omvänder sig (Upp 9:20; 16:9, 11. Jämför även 2 Petr 3:9).

Jesus kommer snart! Det är evangelium för oss! Vi får räta på oss och blicka framåt med hopp och tillförsikt. Samtidigt ska vi leva i daglig omvändelse från synden och låta hans försoningsblod rena oss från all synd. Då är vi vakande kristna som är redo att möta Jesus när han kommer (Upp 22:14). 

Medan vi vakar ska vi fortsätta att göra allt vi kan för att nå ut med Kristi evangelium till alla människor. En vakande kristen kyrka eller gemenskap kallar människor till Kristus med hoppet om himlen för ögonen (Upp 22:17). 

Vi får fortsätta bygga upp ett andligt hem där vi med Bibeln som ledstjärna lever i tro på Guds nåd i Kristus! Vi får fortsätta att visa omsorg om varandra och be för våra medmänniskor och göra gott mot alla. Vi får fortsätta vara verksamma och kreativa inom de ramar som just nu är möjliga med att i tal och skrift utbreda evangeliet om Jesus Kristus. Jesus har lovat vara med oss alla dagar till tidens slut (Matt 28:20). 

Vår befrielse närmar sig!

Albert Häggblom, SLEF:s verksamhetsledare