Klemets-Tomas-06Kära vänner!

Se, vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider att skåda hur Jesus Krist, Guds Son, i syndares ställe lider. (Psb 59:1)

Jag skriver detta i Stilla veckan 2020. Under normala förhållanden skulle en hälsning som den här ha en tydlig andlig prägel. Nu är läget långt ifrån normalt. De rådande undantagsförhållandena påverkar oss alla och livet är inte som förr. I dessa speciella tider har SLEF:s ledningsgrupp beslutat att vi skriver en hälsning till er varje vecka, åtminstone till att börja med.

Den rådande krisen påverkar också SLEF. En del missionärer har kallats hem, möten kan inte ordnas på normalt sätt och det finns stora frågetecken gällande sommarverksamheten. SLEF:s verksamhet i hemlandet har påverkats starkt av den pågående krisen.

I början handlade det mycket om inställda möten och inhiberade resor. Nu har SLEF:s hemlandsverksamhet plötsligt blivit helt digital och begrepp som streaming, MobilePay, live-sändning, Zoom-möten har blivit en del av åtminstone min vardag.

I detta rådande läge är det ett par saker som har aktualiserats. För det första behöver vi i SLEF bli bättre på att informera. En del av SLEF:s möten och gudstjänster streamas. ”Dagens andakt” läggs ut som ljudfiler på SLEF:s webb-plats. SLEF:s Youtube-kanal har ”återupplivats”. Ungdomssamlingar har börjat hållas som live-streamade och når ut till några hundra personer varje lördag kväll.

Men hur får vi ut informationen om allt detta? SLEF:s hemsida http://www.slef.fi har blivit viktigare som informationskanal än Sändebudet. SLEF:s grupper på Facebook och andra sociala medier borde också användas flitigare i dessa tider.

Själv har jag funderat en del på hur SLEF bättre i realtid skulle kunna nå ut med viktig information till sina vänner och understödjare. Informationen kunde gärna komma som ett ”pling” i telefonen. E-post kan ju användas men jag tror att det också skulle finnas behov av lokala WhatsApp-grupper. Häromdagen grundade jag en SLEF Vörå WA-grupp.

Jag uppmanar också övriga lokalavdelningar att göra likadant! Också andra initiativ som befrämjar gemenskapen i dessa undantagstider är välkomna. Jag hörde t.ex. häromdagen att ett ”digitalt” symöte är under planering!

En annan fråga är hur SLEF når ut till dem som inte är ”digitaliserade”. SLEF har många äldre medlemmar och alla har inte dator och mobiltelefon. Vi som känner sådana personer kan förstås ringa upp dem och varför inte spela upp t.ex. ”Dagens andakt” via telefonen åt dem. Vi har också diskuterat att SLEF skulle ringa upp alla sina medlemmar som är 70+. Det kräver en del men jag tror att det skulle vara viktigt att göra det.

För det andra behöver vi i dessa speciella tider bli bättre på att ge kollekt! Eftersom man nu inte kan ge kollekt på vanligt sätt behöver vi lära oss att ge bidrag till Guds rikes arbete på annat sätt. Man kan fortfarande betala på vanligt sätt till SLEF:s kontonummer FI45 4055 1120 0020 96.

Dessutom finns MobilePay som SLEF till all lycka hann ta i bruk innan krisen slog till. Det är särskilt viktigt i dessa kristider att gåvor och ”kollekter” fortsätter att komma in till SLEF:s verksamhet, både i hemlandet och på missionsfälten.

I sitt hem kan man gärna inrätta en sparbössa dit man lägger (kontanta) kollekter under den tid man inte kan ge kollekt på traditionellt sätt. Med jämna mellanrum betalar man in pengarna till SLEF:s konto via sin bank. Det här är alltså ett alternativ till digitala inbetalningar, men passar också bra för exempelvis barnfamiljer. För ett barn är det lättare att förstå att man offrar något om man ger något konkret.

För det tredje uppmanar jag till mycken bön under dessa orostider. Vi får be att Herren leder vårt folk och vår värld genom denna prövning och att Guds Ord skulle få nå ut också i dessa undantagstider. Herre, förbarma dig över oss!

Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss, att det inte är slut med hans barmhärtighet. Den är ny varje morgon, stor är din trofasthet. Herren är min del, det säger min själ, därför hoppas jag på honom. (Klagovisorna 3:22–24)

Med önskan om en välsignad stilla vecka och påsk!

Tomas Klemets, hemlandsledare i SLEF