Jern-Brita-2020-04-19Kära missionsvänner!

Jesu missionsbefallning gäller också under en pandemi som den här. Jesus bad oss att gå ut. Men nu sitter de flesta hemma och har begränsade möjligheter att gå ut. Det gäller också våra missionärer.

I Främre Asien har det tidvis till och med varit utegångsförbud. I Etiopien kan våra utsända leva mera normalt och röra sig inom ett begränsat område. De kan också utföra sina uppgifter. I Kenya har SLEF endast en missionär på plats. De övriga fem har kallats till Finland och varit i karantän.

Men även om man inte kan gå ut, kan man ändå nå ut. På alla SLEF:s missionsfält hörs Guds ord under coronan! I Främre Asien samlas våra utsända via nätet med den lutherska församlingen tre gånger i veckan. De kristna får höra Guds ord och be tillsammans. De märker ifall någon är borta eller har blivit sjuk. I Etiopien håller Evans Orori kontakt med sina studerande via nätet och den svenska skolan är igång som vanligt.

I Kenya kan Kerstin Nilsson besöka vissa butiker, men alla gudstjänster och samlingar är förbjudna. På många håll sänds liturgi och predikan i stället via telefonen. Bibelöversättningsarbetet påverkas inte så mycket av undantagstiderna. Magnus Dahlbacka kan arbeta i Kronoby och hålla kontakt med sina bibelöversättarkolleger i Kenya via nätet.

De hemkomna Kenyamissionärerna håller kontakt till fältet via WhatsApp-grupper och Facebook. På så sätt når de församlingsbor, församlingsanställda, olika grupper och arbetare i Kenya. Därifrån har det nu kommit förfrågan om hjälp. Mänskor lider. I Kenya hotar inte bara coronan. Där hotas folket av matbrist och horder av gräshoppor som förstör skörden.

SLEF:s missionärer kan alltså nå ut. Men i missionsarbetet handlar det också om att ge ut. I dessa tider har statsmakten många gånger uppmanat oss att ge av oss själva till förmån för varandra. Det här kan också tillämpas på missionsarbetet. Inte bara vi, utan även våra bröder och systrar i fjärran land behöver vår hjälp!

Men varifrån ska all denna vänlighet och kärlek komma? Den kommer från Gud, som inte skonade sin egen Son utan utgav honom för att rädda oss alla. Som Guds älskade barn kan vi ge ut oss själva till allt gott arbete. För att kunna ge något vidare behöver vi själva få höra Guds ord, sjunga kristna sånger, be och umgås med varandra – med de metoder som finns.

Jag uppmuntrar dig därför att ta del av det rika utbud av digitala sändningar som finns till exempel på www.slef.fi! Kom också ihåg den som inte har någon dator! Du kan ringa upp någon, lägga telefonen till din dator och spela upp dagens andakt! Du kan också delta i SLEF:s virtuella symöten!

Jag vill tacka dig för allt du gör för SLEF:s missionsarbete! Fortsätt att be för arbetet och alla som är med i det! Fortsätt att ge dina gåvor! Det går bra att betala in på bank (kontonr: FI45 4055 1120 0020 96), via MobilePay eller genom en traditionell sparbössa. Syföreningspengen och kollekten kan du ge genom att höja din andel till Månadsgåvan eller till exempel gå med i en stödring.

Må Gud i dessa tider stärka, utrusta och ingjuta kraft i oss alla, och ge oss iver och djärvhet att förkunna de goda nyheterna till alla! Må Gud få helga vårt tal och välsigna våra handlingar så att alla de vi möter får möta Frälsaren Jesus Kristus och komma till kunskap om honom!

Brita Jern
SLEFs missionsledare