Trots att den ordinarie verksamheten ligger nere, läggs det just nu ner mycket tid på olika nya arrangemang för att få ut evangeliet till folket. För att kunna hålla ”SLEF-apparaten” igång behövs det fortfarande allt det understöd som redan tidigare varit vanligt.

Kollekten har varit en naturlig del av medelinsamlandet ända sedan SLEF:s tillkomst, och utgör en del av den gemenskap som man känner med övriga kristna i sammanhanget. Nu är det inte möjligt att samla medel på vanligt sätt och det visar sig också bland siffrorna i resultatet varje dag som går.

Just nu kan man skönja en liten uppgång i det digitala insamlandet av medel. Det var kanske nödvändigt med denna pandemi för att göra oss medvetna om att de fysiska pengarna inte alltid är avgörande. Man har upptäckt att det går att ge en större summa än man tidigare har lagt, till regelbunden betalning genom de existerande kanalerna månadsgåvor, stödringar och betalning till bankkonto.

Någon har ökat på gåvosumman! Ett visst uppvaknande kan man också se när det gäller MobilePay-möjligheten att ge gåvor. Under en tid som denna har SLEF:s trogna understödskår en minst lika viktig uppgift som tidigare, nämligen att hålla fast vid rutinen med ett regelbundet givande. Den trogna äldre understödsgruppen drabbas mest, eftersom det gamla vanliga sättet att samla medel inte är möjligt. Många saknar de elektroniska hjälpmedel som behövs för att kunna ta till sig de nya möjligheterna. Då blir sparbössan viktig i sammanhanget. De som har sparbössor (man kan också göra egna) kan använda dem och skicka innehållet till banken nu och då och sedan börja på ”ny kula” igen!

Glädjande är att de församlingar som ger budgetmedel för SLEF:s missionsarbete har betalat in sina andelar lite tidigare än vanligt. Vi får hoppas att också de som ännu inte har tänkt på detta följer efter, då de vanliga kollekterna som skulle uppbäras av församlingarna inte kan följa de vanliga rutinerna. SLEF har ordnat med MobilePay möjlighet för församlingarna i stiftet och kommer att sända ut uppgifter om detta.

Till SLEF:s styrka hör just nu också att vi har betalande hyresgäster i våra fastigheter och bostäder. Detta ger SLEF en grundplåt när flera andra faktorer känns osäkra. En viss osäkerhet finns ändå ifall hyresgästerna drabbas av permitteringar och uppsägningar eller annat som kan komma att påverka förmågan att sköta hyran. Vi får be att detta inte skall drabba våra hyresgäster. En del placeringar som brukar ge avkastning under årets andra kvartalet är på grund av coronanframskjutna till senare i höst , vilket inger bekymmer inför sommarmånaderna.

Det finns olika sätt att minska kassautflödet. Dessa kommer att tas i bruk. SLEF har lån som skall amorteras varje kvartal. Inför junimånad kommer SLEF att be kreditgivaren om anstånd med en amortering, kanske också inför det tredje kvartalet. Det är nu också mycket aktuellt med en hårdare kontroll av kostnaderna, så att bara det som är absolut nödvändigt verkställs bland budgetmomenten.

SLEF:s ledning vill om möjligt undvika åtgärder som skulle drabba de anställda. I juni är det brukligt att betala anställdas semesterpremier, en ganska ansenlig summa. Planen är dock att premien inte betalas i juni, utan att utbetalningen flyttas fram. Styrelsen kommer att återkomma till detta ärende vid sitt nästa möte. Genom interna omläggningar av arbetsuppgifter och rutiner samt möten som arrangeras över nätet, minskas en del kostnader och, trots att detta inte är ett ideal, är nätet en framkomlig väg och hjälper SLEF att gå vidare genom pandemin.

Just nu finns också två fastigheter och en bostad och en Luthersal till salu i SLEF. Om en försäljning lyckas under sommaren så ser åtminstone hösten ljusare ut!

Ej silver, ej guld ha förvärvat mig frälsning, ej jordiska skatter har friköpt min själ…
Sionsharpan 122

Solveig Nylund
ekonomichef, SLEF