Från styrelsens horisont

 • Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträden 16.5.2020, som på grund av coronapandemin hölls som ett distansmöte.

  Ny medlem. Styrelsen antog en ny medlem i SLEF.
 • Utträde. Styrelsen noterade att medlemskapet har upphört för en person.
 • Nytt kollektivavtal. Noterades att arbetsmarknadsparterna kommit överens om ett nytt kollektivavtal för kristliga organisationer (Kristillisiä järjestöjä koskeva työehtosopimus) för perioden 9.3.2020–31.1.2022.
 • Lönejusteringar. Noterades att beslut om kollektivavtalsenliga löneförhöjningar har fattats med ikraftträdande 1.6.2020.
 • SLEF:s årsfest. Noterades att sommarens årsfest med mottot Trygg bild- och ljudstreamas från Evangeliska Centret i Vasa 22–28.6.2020
 • SLEF:s årsmöte. Styrelsen fattade beslut om årsmöteskallelsen till SLEF:s årsfest som på grund av coronapandemin hålls 22.8.2020 kl. 15.00 på lägerområdet Klippan i Nykarleby.
 • Sommararbetare. SLEF:s ledningsgrupp har utsett SLEF:s sommararbetare 2020 och de sommaranställda på lägerområdena Fridskär och Klippan.
 • Bokcafé Station 1 koordinator. Styrelsen förlängde anställningen av Ida-Maria Österbacka som koordinator för Bokcafé Station 1 med ett år från 1.7.2020–30.6.2021 på 20 % deltid.
 • Tjänstledighet. Ungdomssekreterare Maria Forsblom beviljades fortsatt begärd tjänstledighet från tjänsten som ungdomssekreterare i SLEF under tiden 1.1.2021–1.10.2022.
 • Tjänstledighet. Missionär Mona Wallin beviljades begärd tjänstledighet för tiden 1.6–31.7.2020.
 • Ungitro.fi, ansvarig utgivare. Tuomas Anttila utsågs till ansvarig utgivare för Ungitro.fi för 1.6.2020–31.12.2022. Uppdraget berättigar i det här skedet inte till någon lön.
 • Klippans personalbostad. Efter omröstning fastslog styrelsen namnet på den nya personalbostaden till Villa Edla för att hedra mor Edla Stråka som på medlet av 1960-talet bad till Gud om att de tilltänkta lägerområdesplanerna skulle kunna bli verklighet. Noterades också att en mottagningsbesiktning av bostaden hållits 5.5.2020 och att den torde bli klar för ibruktagande i början av juni månad. Styrelsen förde också en principdiskussion kring på vilket sätt bostaden kan uthyras när den inte behövs för den egentliga verksamheten. Beslöts att den i ett första skede främst hyrs ut till föreningens medlemmar, SLEF närstående personer och andra kristna organisationer.
 • SLEF:s utsända. Missionsledaren gav en muntlig rapport om den aktuella situationen i fråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.
 • Försäljningen av Luthersalen, Vasa. Luthersalen i Vasa har en längre tid varit till salu av en fastighetsförmedlare som trappat ned sin verksamhet. Styrelse beslöt i stället att lägga Luthersalen till försäljning genom Aktia fastighetsförmedling, Vasa, till det begärda utgångspriset 159 000 euro.
 • Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses återstående sammanträden under år 2020 är 15.6, 26–27.9 och 21.11.2020.

Albert Häggblom

styrelsens sekreterare