Undervisning i Främre Asien

Det finns en nyfikenhet i Främre Asien på kristen tro eller på att få lära sig mer om den som man redan börjat tro på, Jesus Kristus.

Genom kurser, bibelstudier och seminarier förmedlas baskunskaper om kristen tro till alla som är intresserade. Kurskonceptet Al Massira är ett av de värdefulla verktygen i detta.

Tack för din gåva! Må Gud välsigna givare och mottagare!

Bankkonto: IBAN: FI45 4055 1120 0020 96; BIC: HELSFIHH
Mobile Pay: 74373
Ange under ”meddelande” SLEF, adventsgåvan 2021 samt din egen församling!

Finland utom Åland: RA/2017/1164, beviljat 16.11.2017 för tiden 1.1.2018–31.12.2022
Landskapet Åland: ÅLR 2020/6234 för tiden 1.1–31.12.2021

Framre-Asien-GS