• Luthersalen, Vasa. Noterades att hyresavtalet med den nuvarande hyresgästen i Luthersalen på Skolhusgatan 20, Vasa, har förlängts till den 31 mars 2021.
  • Befattningsbeskrivningar. Styrelsen godkände befattningsbeskrivningarna för ungdomssekreterarna Martin Sandberg och Tanja Forsblom för år 2021.
  • Bidrag. Bykyrkan i Skaftung beviljades en mindre summa i renoveringsbidrag. Beslutet motiverades med att även om bykyrkan inte direkt står i föreningens ägo är det ändå känt att det i bykyrkan alltid har bedrivits en verksamhet i föreningens anda och att möteskollekterna i regel har gått till föreningen. Konstaterades samtidigt att eftersom föreningen äger ett stort antal bönehus, lägergårdar och övriga fastigheter, vilka kräver ett ständigt underhåll, var det inte självklart att föreningen skulle bifalla ansökan.
  • Testamente. Noterades med stor tacksamhet att föreningen erhållit ett betydande testamente från Östra Nyland. Styrelsen ämnar placera medlen så att avkastningen ska gynna föreningens syfte. Ekonomi- och fastighetsrådet (EFR) gavs i uppdrag att bereda ärendet.
  • Koskelo, Esbo. Styrelsen godkände det nya hyresavtalet för Koskelofastigheten i Esbo som förhandlats fram mellan Eaton Power Quality Oy (Eaton) och SLEF. Hyresavtalet utgör en förlängning på tillsvidare basis av det nuvarande tidsbundna 10-åriga hyresavtalet. Uppsägningstiden för hyresgästen är 21 månader med första uppsägningsmöjlighet 31.3.2021 vilket innebär att Eaton stannar kvar som hyresgäst åtminstone till utgången av år 2022.
  • Renovering. Beslöts att ett badrum i en av föreningens hyresbostäder i Helsingfors renoveras i enlighet med erhållen offert.
  • Sammanträdesplan. Preliminära datum för SLEF:s styrelses sammanträden under år 2021 är 22.1, 27.3, 22.5 25.9 och 20.11.2021.

Albert Häggblom
styrelsens sekreterare