Mesqelblommor-HelSandbergEtiopienmissionärerna Edny Fors med sin man Seifu samt Helena Sandberg återvänder från evakueringen i Kenya till Etiopien den 10 januari 2022. På grund av tilltagande oroligheter i Etiopien evakuerades SLEF:s missionärer den 11 november 2021 till Kenya. Heidi och Evans Orori med familj stannar däremot i Kisumu i västra Kenya, där även missionär Rut Åbacka finns.
Be för Etiopiens folk, Etiopiens Evangelisk-lutherska kyrka och dess ledning, om beskydd och fred!

Brita Jern, SLEF:s missionsledare