• Nya medlemmar. Styrelsen antog sju nya medlemmar i föreningen.
 • Utträde. Styrelsen noterade att medlemskapet för en person upphört.
 • Penninginsamlingstillstånd. Styrelsen noterade att penninginsamlingstillstånd för Landskapet Åland är beviljat för perioden 1.1–31.12.2022. Tillståndets nummer är ÅLR 2021/7316.
 • Ekonomiska lägesrapporter. Styrelsen tog del av en ekonomisk lägesrapport samt en placeringsuppföljning per 31.8.2021.
 • Tanja Forsbloms anställning som t.f. ungdomssekreterare förlängdes från 1.1.2022–31.8.2023 och samtidigt höjdes anställningsprocenten för samma period till 80 % deltid.
 • Anställningen av André Djupsjöbacka som Klippankoordinator-distriktsteolog förlängdes med två år till och med utgången av år 2023.
 • Klippandirektionen. Styrelsen tillsatte medlemmar i ett nytt organ kallat Klippandirektionen, som är tänkt att fungera närmast som en ledningsgrupp för lägerområdet. Medlemmar i den är Emil Nygård (ordf.), Stefan Grahn, Hillevi Lasén, Klippankoordinatorn, fastighetskommitténs ordförande och verksamhetskommittens ordförande. Vid det föregående styrelsesammanträdet antogs ett reglemente för organet.
 • Ny logotyp. Styrelsen antog en ny logotyp för föreningen. Logotypen ska lanseras vid årsskiftet.
 • SLEF:s webbplats. Styrelsen tog del av en rapport över arbetet med en ny webbplats som planeras lanseras vid årsskiftet.
 • Sändebudet, redaktörer 2022. För år 2022 utsågs redaktörer för Sändebudet enligt följande: Brita Jern (Vasa) till ansvarig utgivare, David Forsblom (Vasa) till huvudredaktör, Brita Jern (Vasa) till biträdande redaktör, Beatrice Nyholm (Vasa) till annonsredaktör, Anders Bäck (Maxmo) till textbearbetare och Ove Lillas, Crealio Design, för layoutarbetet.
 • Medlemmar i SLEF:s organ 2022. Styrelsen utsåg medlemmar i en rad av SLEF:s förtroendeorgan och utsåg representanter till ett antal andra organ och fastighetsbolag.
 • Bidrag till bönehus. Bertby bönehus beviljades ett bidrag för förnyelse av yttertak.
 • Fastighetsförsäljningar. Styrelsen noterade att ett egnahemshus och ett skogsskifte i Lovisa har sålts. Dessa hade tidigare erhållits genom ett testamente.
 • SLEF:s utsända. Missionsledaren gav en muntlig rapport om den aktuella situationen i fråga om SLEF:s utsända på de olika arbetsfälten i utlandet.
 • Styrsamtal. Noterades att det årliga styrsamtalet mellan Kyrkans Utrikesavdelning och SLEF hållits 20.9.2021 i god anda.
 • Sammanträdesplan. SLEF:s styrelse sammanträder nästa gång 20.11.2021 på distans.

Albert Häggblom
styrelsens sekreterare