Stodring-06.04.29-GoranS-0År 2020 har SLEF på de olika utlandsfälten totalt 12 utsända. Alla dessa behöver troget stöd av hemmafronten genom bön och regelbundna bidrag.

Stöd också du SLEF:s utsända genom att gå med i en stödring för någon av dem!

• Läs mer om SLEF:s stödringar!