Kyrkans missionsorganisationer och Kyrkans Utlandshjälp vädjar till församlingar, församlingarnas beslutsfattare och församlingsmedlemmar om att de trots pandemin skulle bibehålla medlen för mission och internationell diakoni på samma nivå som tidigare.

Coronaviruset sprids just nu framför allt i de länder där man utför mission och internationell diakoni. I vädjan uttrycker man sin oro för att pandemin ökar hungern och antalet människor som lever i fattigdom.

Missionsorganisationernas och Kyrkans Utlandshjälps vädjan i sin helhet:

Läs mer ...

Från styrelsens horisont

Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträden 16.5.2020, som på grund av coronapandemin hölls som ett distansmöte.

Läs mer ...

Nylund-Solveig-19.12.14SLEF och pandemin, hur går det ekonomiskt?

Det är helt klart att också SLEF påverkas ekonomiskt av det tillstånd som nu råder och att vi får tänka över hur vi skall ta oss igenom denna tid utan alltför stor slagsida. Det finns ordinarie kostnader varje månad som vi inte kan dra oss ur. Den största oron finns naturligtvis för hur länge dessa undantagsförfaranden kommer att dra ut på tiden. Ju längre tid desto större upplevs naturligtvis den ekonomiska hotbilden. Scenarierna ändras nästan för varje dag. Hur många som får samlas till gemenskap är kraftigt begränsat och det påverkar SLEF:s verksamhet i allra högsta grad.

Läs mer ...

Följande anmälningsärenden och beslut kan noteras från SLEF:s styrelses sammanträde 4.4 och 25.4 2020. Mötet hölls via webbverktyget Zoom.

Läs mer ...

Zoom-logo-1ZOOM är en app som du kan ladda ner till din dator, din surfplatta eller din mobiltelefon (smartmobil).

Med hjälp av ZOOM kan du sitta hemma i soffan och delta i eller ordna olika möten med anknytning till SLEF – bibelsamtal, bönegrupper, symöten, överläggningar, planeringsmöten, ungdomssamlingar etc.

När du deltar i ett ZOOM-möte ser du de andra deltagarna och hör vad de säger. Det är nästan som att sitta i samma rum. Inte riktigt, men nästan …!

OBS: Om du redan har laddat ner Zoom, ska du regelbundet uppdatera till den senaste versionen av Zoom. Från början av maj 2020 är det version 5.0.1 eller högre som gäller (på datorn). Datera upp till den så fort som möjligt, annars kan det hända att du hålls utestängd från nya Zoom-möten!
• På datorn: Öppna Zoom – gå till menyn zoom.us uppe till vänster – gå till raden Check for updates... – följ de fortsatta anvisningarna. / På surfplattan och mobiltelefonen: Gå till den plats där du brukar uppdatera apparna.

HÄR finns en pdf-fil med SLEF:s ZOOM-guide, som ger dig anvisningar steg för steg om
(1)  hur du kan ladda ner appen ZOOM till din dator, din surfplatta eller din mobiltelefon,
(2)  hur du kan ansluta dig till ett ZOOM-möte som någon annan inbjudit dig till,
(3)  hur du själv kan inbjuda andra att delta i ett ZOOM-möte.

*   *   *
När du deltar i eller själv ordnar ett SLEF-möte via ZOOM, kan du gärna komma ihåg att också ge en gåva till det arbete i Guds rike som utförs genom SLEF. Det kan du smidigt göra till exempel med hjälp av appen MobilePay.

Må Gud välsigna dig och gåvorna!

Jern-Brita-2020-04-19Kära missionsvänner!

Jesu missionsbefallning gäller också under en pandemi som den här. Jesus bad oss att gå ut. Men nu sitter de flesta hemma och har begränsade möjligheter att gå ut. Det gäller också våra missionärer.

I Främre Asien har det tidvis till och med varit utegångsförbud. I Etiopien kan våra utsända leva mera normalt och röra sig inom ett begränsat område. De kan också utföra sina uppgifter. I Kenya har SLEF endast en missionär på plats. De övriga fem har kallats till Finland och varit i karantän.

Läs mer ...

Dahlbacka-Ingvar-07.10.19aKära vänner i SLEF!

Den tog oss på säng, den pandemi som just nu finns på allas läppar. Den överraskade oss på en rad olika sätt. Vi som hade trott att det mesta rullar på i samma hjulspår som vi har vant oss vid hamnade plötsligt att inse att så inte är fallet. Visst hade vi redan för ett par månader sedan hört om att det i Kina fanns en epidemi som hade slagit hårt mot befolkningen och samhällsfunktionerna. Det talades om att miljonstäder var i karantän. Men det var ju något som inte berörde oss. Det var ju så långt borta. Och när det talades om isolering och undantagstillstånd kunde vi inte riktigt fatta vad det var fråga om. Allt var ju på betryggat avstånd från oss. Inte skulle det på något sätt beröra oss, trodde vi.

Läs mer ...

MobilePay-logoMobilePay (uttalas: ”möubail pej”) är en app som du kan ladda ner till din mobiltelefon. Med hjälp av MobilePay kan du när som helst och var som helst ge gåvor till SLEF:s olika verksamhetsområden.

Det kostar ingenting extra för dig, när du via MobilePay ger gåvor till SLEF:s arbete. 
Däremot betalar SLEF en liten, obetydlig avgift.

HÄR finns en pdf-fil med SLEF:s MobilePay-guide, som ger dig anvisningar steg för steg om hur du kan ladda ner appen MobilePay till din mobiltelefon och hur du kan stöda SLEF:s verksamhet via MobilePay.

Tack för alla gåvor som du ger till det arbete i Guds rike som utförs genom SLEF! Må Gud välsigna dig och gåvorna!

Klemets-Tomas-06Kära vänner!

Se, vi går upp till Jerusalem i heliga fastetider att skåda hur Jesus Krist, Guds Son, i syndares ställe lider. (Psb 59:1)

Jag skriver detta i Stilla veckan 2020. Under normala förhållanden skulle en hälsning som den här ha en tydlig andlig prägel. Nu är läget långt ifrån normalt. De rådande undantagsförhållandena påverkar oss alla och livet är inte som förr. I dessa speciella tider har SLEF:s ledningsgrupp beslutat att vi skriver en hälsning till er varje vecka, åtminstone till att börja med.

Läs mer ...

Haggblom-Albert-19-0Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig (Luk 21:28).

Coronapandemin breder ut sig och förvärras i skrivande stund dag för dag. Hur ska vi tolka det som nu sker?

Ärligt sagt vet jag det inte. Men jag tänker att vi bör försöka följa med det som sker i ljuset av Guds ord, Bibeln. Coronapandemin torde vara ett av de tidens tecken som vi som kristna bör notera som något som förebådar att Jesu återkomst närmar sig. 

Läs mer ...